dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Bybelse Rentmeesters

Oorsig

‘n Oorsig van die volgende 7 dokumente van ‘n “Werkbare plan om Bybelse Rentmeesterskap in ‘n gemeente te laat groei”.

BYBELSE   RENTMEESTERS

Voorstelle vir gebruik deur Kerkrade en gemeentes.

Voordat al die dokumente wat hierby is, jou verwar:  hier is waaroor dit gaan …. ‘n WERKBARE PLAN OM BYBELSE RENTMEESTERSKAP TE LAAT GROEI!

Die inhoud van die stukke hierby, is soos volg:

1.  Bybelse Rentmeesters:  Teologie en Metodologie

Dit is die “basis”-dokument, wat die saak waarom dit gaan, behandel.

2.  Bylae 1 – Faktore wat Rentmeesterskap in ‘n gemeente raak

Dit wil die “groter prentjie” wys.   En ook laat verstaan dat Bybelse Rentmeesterskap die basis is wat die hele gemeentelike lewe “dra”.

3.  Bylae 2 – Finansiële Bestuursplan vir gemeentes

Dit is ‘n diagnostiese vraelys watKerkradewil help om eerlik na hulle gemeente en die waarneembare tendense te kyk.    Hieruitkanmoontlike oorsake en simptome onderskei, en aksiestappe bepaal word.

4. Bylae 3 – Voorstelle vir Dankoffertyd

Dankoffertyd in die Erediens is een van die belangrikste elemente.   In hierdie Bylae word voorstelle gegee vir gedagtes wat gebruikkanword om meer “lewe” en inhoud  hele lewe omvat.

5.  Bylae 4 – Woord van God oor Rentmeesterskap

‘n Bybelstudie wat baie waarhede oor Finansiële Rentmeesterskapkantuisbring.   Daar is ook baie ander Bybelstudies wat aangebiedkanword.   Onthou:  die Heilige Gees oortuig mense deur die Woord!

6. Bylae 5 – Skriftelike Dankoffer verbintenis

Hier word die betekenis en voordele van ‘n skriftelike verbintenis genoem en ook voorbeelde wat prakties gewerk het, gegee.

7. Bylae 6 – Tydskedulering

‘n Voorbeeld hoe die tydsverloop vir die verskillende aksies moontlikkanwees.

8. Bylae 7 – Kommunikasie

‘n Paar riglyne oor kommunikasie, want as ons die “droom” nie effektief kommunikeer nie, sal daar niks van kom nie!

Die woord Rentmeester kom van die grieks: oikonomos = bestuurder van ‘n ander se eiendom.   Gelowiges is bestuurders van alles wat die Here aan ons gegee het.   Dit omvat Gawes (jou talente), Geleenthede (jou tyd), Geld (jou goed), en Grond (die aarde en alles daarop).   In hierdie stukke gaan dit veral oor die manier waarop gelowiges hulle Finansiële Rentmeesterskap uitleef:   Hoekan lidmate gehelp word om met vreugde vir die Here te gee!

 

BR2:   Bybelse Rentmeesters (Teologie en Metodologie)

In die Bybel het rentmeesterskap ‘n baie prominente plek.  Hierdie dokument met bylaes gee praktiese riglyne aan gemeentes sodat meer oor Bybelse finansiële rentmeesterskap nagedink en gekommunikeer kan word.

Klik hier vir die dokument

BR3:   Bylae 1 (Faktore wat Rentmeesterskap in ‘n gemeente raak)

Dit wil die “groter prentjie” wys.  En ook laat verstaan dat Bybelse Rentmeesterskap die basis is wat die hele gemeentelike lewe “dra”.

Klik hier vir die dokument

BR4:   Bylae 2 (Finansiële Bestuursplan vir gemeentes)

Dit is ‘n diagnostiese vraelys wat Kerkrade wil help om eerlik na hulle gemeente en die waarneembare tendense te kyk.  Hieruit kan moontlike oorsake en simptome onderskei, en aksiestappe bepaal word.

Klik hier vir die dokument

BR5:   Bylae 3 (Voorstelle vir Dankoffertyd)

Dankoffertyd in die Erediens is een van die belangrikste elemente.  In hierdie bylae word voorstelle gegee vir gedagtes wat gebruik kan word om meer “lewe” en inhoud aan hierdie moment in die erediens te gee.

Klik hier vir die dokument

BR6:   Bylae 4 (Woord van God oor Rentmeesterskap)

‘n Bybelstudie wat baie waarhede oor Finansiële Rentmeesterskap kan tuisbring.  Daar is ook baie ander Bybelstudies wat aangebied kan word.  Onthou:  die Heilige Gees oortuig mense deur die Woord!

Klik hier vir die dokument of Kyk by “Bybelstudies”

BR7:   Bylae 5 (Skriftelike Dankoffer verbintenis)

Hier word die betekenis en voordele van ‘n skriftelike verbintenis genoem en ook voorbeelde wat prakties gewerk het, gegee.

Klik hier vir die dokument

BR8:   Bylae 6 (Tydskedulering)

‘n Voorbeeld hoe die tydsverloop vir die verskillende aksies moontlik kan wees.

Klik hier vir die dokument

Bylae 7 (Kommunikasie)

‘n Paar riglyne oor kommunikasie, want as ons die “droom” nie effektief kommunikeer nie, sal daar niks van kom nie!

Klik hier vir die dokument